Ośrodek Edukacyjno-Rekolekcyjny im. ks. kard. Karola Wojtyły
34-210 ZEMBRZYCE
Kontakt z organizatorami: mariapoliwakacje@focolare.pl